ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
 • 1.İşbu üyelik sözleşmesi merkezi “Hacı Bayram Mah. Kazım Karabekir Cad. Öğün Han No: 40 /33 Altındağ / Ankara” adresinde Ankara Duşakabin – Hüseyin Aşkit ile Üye arasında, Üye’nin Ankara Duşakabin’nin Web sitesi ‘nde sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
 • 2.Ankara Duşakabin – Hüseyin Aşkit ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

 1. TANIMLAR
 • Çerez (Cookie) Politikası:Web sitesi ‘nin işlerliğini sağlamak, Üyeler ’in alışveriş deneyimini düzenlemek ve Üyeler ’in Web sitesi ‘ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercihlerine  uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Web sitemiz üzerinden erişilebilinen Gizlilik Politikası metnini ifade eder.
 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası:Üye’nin Web sitesi üzerinde kullandıkları kişisel verilerin, Ankara Duşakabin tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere gizlilik politikasını düzenleyen ve Web sitemiz üzerinden  erişilebilecek olan Gizlilik Politikası metnini ifade eder.
 • Hesabım Sayfası: ÜyeninWeb sitemizde yer alan çeşitli ürünlerden ve hizmetlerden yararlanabilmesi için, gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.
 • Mağaza: Web sitesi üzerinde Ankara Duşakabin’e ait ürünlerin ve/veya hizmetlerin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan sanal alanı ifade eder.
 • Üye:Ankara Duşakabin ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web sitesi’ne üye olan ve Ankara Duşakabin tarafından Web sitesi üzerinden satılan ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.
 • WebsitesiAnkara Duşakabin – Hüseyin Aşkit’e ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen ürünleri ve hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.dusakabinankaram.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.
 • ZiyaretçiWeb sitesi ’ni Üye olmadan kullanan ve ürün ve hizmetler’ den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

 

 1. KAPSAM VE AMAÇ

 

 • 1.Ankara Duşakabin – Hüseyin Aşkit www.dusakabinankaram.com web sitesi’ ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu uyarınca hizmet ve ürün sağlayıcıdır.
 • 2.Üyelik Sözleşmesi’nin amacı, Üyenin, ürünlerin satın alınmasına ve hizmetler’ den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ile bu doğrultuda taraflar’ ın hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktır. Sözleşmenin üye tarafından kabulü ile üye, web sitesinde yer alan ve yer alacak olan ürünlere, hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 • 3 İşbu Üyelik Sözleşmesi, Taraflar arasında olup, Web sitesinde yer alan ve yer alacak olan ürünlerin ve hizmetlerin satışına ilişkin şekil ve şartları kapsamaktadır. Üye, Sanal Mağaza üzerinden gerçekleştireceği işlemlere ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabilecektir.

 

 1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 1.Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle girilmesi gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının on sekiz yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
 • 2.Üye, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Web sitesinde belirtilen koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • 3.Ankara Duşakabin, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
 • 4.Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.Üye, Web sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
 • 5.1.Web sitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
 • 5.2.Web sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • 5.3.Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • 5.4.Yorumların veya ürünlerin; web sitesi dışında yayınlamak, site dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
 • 5.5.Virüs veya Web sitesine, Web sitesinin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • 5.6.Üyeler herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;
 • 5.7.Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Ankara Duşakabin’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
 • 10.Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
 • 6 Web sitesinde yaptığı işlemleri Web sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

 

 1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • 1 Üye’nin sağladığı kişisel verileri Web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak Gizlilik Politikası sayfasını inceleyebilir.
 • 2.Üye tarafından Web sitesinde Üyelik oluşturmak veya Web sitesinden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçiye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ
 • 1.Taraflar’ dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat söz konusu olmaksızın, her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.
 • 2.Ankara Duşakabin, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Ankara Duşakabin tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Ankara Duşakabin’nin mülkiyetindedir. Üye, Ankara Duşakabin’in mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Anakara Duşakabin’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Ambargo, ayaklanma, devlet müdahalesi, işgal, savaş, seferberlik, isyan, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Ankara Duşakabin’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar Ankara Duşakabin’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Ankara Duşakabin ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Ankara Duşakabin, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

 1. DİĞER HÜKÜMLER
 • 1 Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü.İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
 • 2. BildirimAnkara Duşakabin, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kurabilir. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
 • 3. Sözleşmesi’nin Devri.Üye, Ankara Duşakabin’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemez.
 • 4. Feragat.Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.